Oferta

W ramach naszej oferty wykonujemy:

  • symulacje CFD rozwoju pożaru i ewakuacji, weryfikujące skuteczność danego systemu zabezpieczenia przed zadymieniem lub innych rozwiązań techniczno – budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,
  • dokumentację związaną z ochroną ppoż. budynków (m.in. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, scenariusze pożarowe, warunki ochrony przeciwpożarowej, ekspertyzy techniczne dotyczące zastosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony ppoż. w budynku),
  • uzgodnienia projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Zakres wykonywanego przez nas opracowania uzależniony jest od Państwa potrzeb. W celach weryfikacji koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem wykonujemy symulacje komputerowe CFD rozwoju pożaru i ewakuacji. Swoje narzędzia wykorzystujemy także do oceny skuteczności istniejących systemów, instalacji, rozwiązań techniczno – budowlanych, zastosowanych w obiekcie.

Wykonujemy projekty dla budynków użyteczności publicznej (m.in. budynków biurowych, galerii i centrów handlowych, szkół i uczelni, obiektów sportowych, lotnisk, muzeów, dworców), zamieszkania zbiorowego (m.in. hoteli, pensjonatów, akademików), szpitali, tuneli, garaży podziemnych oraz budynków produkcyjno – magazynowych. Prosimy o kontakt w celu konsultacji możliwości zastosowania naszych narzędzi dla Państwa potrzeb.

1

Brak możliwości komentowania