Oferta

W ramach naszej oferty wykonujemy symulacje CFD rozwoju pożaru i ewakuacji, weryfikujące m. in. skuteczność stosowanych w Państwa obiekcie systemów zabezpieczenia przed zadymieniem lub innych rozwiązań techniczno – budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

Zakres wykonywanego przez nas opracowania uzależniony jest od Państwa potrzeb. W celach weryfikacji koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem wykonujemy symulacje komputerowe CFD rozwoju pożaru i ewakuacji. Swoje narzędzia wykorzystujemy do oceny skuteczności projektowanych lub istniejących systemów, instalacji, rozwiązań techniczno – budowlanych, zastosowanych w obiekcie.

Wykonujemy projekty dla budynków użyteczności publicznej (m.in. budynków biurowych, galerii i centrów handlowych, szkół i uczelni, obiektów sportowych, lotnisk, muzeów, dworców), zamieszkania zbiorowego (m.in. hoteli, pensjonatów, akademików), szpitali, tuneli, garaży podziemnych oraz budynków produkcyjno – magazynowych. Prosimy o kontakt w celu konsultacji możliwości zastosowania naszych narzędzi dla Państwa potrzeb.

1

Brak możliwości komentowania