Inne analizy CFD

Program FDS wykorzystujemy do celów oceny skuteczności różnych rozwiązań techniczno – budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe oraz warunki panujące w obiekcie. Prosimy o kontakt w celu konsultacji możliwości zastosowania naszych narzędzi do Państwa potrzeb.

fe

Brak możliwości komentowania