Dokumentacja ochrony ppoż.

Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową budynków. Wykonujemy m. in. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, warunki ochrony przeciwpożarowej oraz ekspertyzy techniczne, dotyczące stosowania rozwiązań zastępczych lub zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony ppoż.

8

Brak możliwości komentowania