Dokumentacja ochrony ppoż.

Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową budynków. Wykonujemy m. in. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, scenariusze pożarowe, opracowujemy warunki ochrony przeciwpożarowej oraz ekspertyzy techniczne w zakresie stosowania rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony ppoż.

8

Brak możliwości komentowania