Weryfikacja systemów oddymiania

Nasi projektanci przeprowadzą weryfikację przyjętej w Państwa obiekcie koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem. Bardzo istotnym elementem w procesie projektowania wentylacji pożarowej jest określenie minimalnej ilości powietrza wentylacyjnego oraz jego rozdział w przestrzeniach chronionych. Narzędzia, którymi dysponujemy, pozwolą sprawdzić czy system bezpieczeństwa zastosowany w Państwa obiekcie funkcjonuje prawidłowo oraz spełnia określone kryteria projektowe.

65

Brak możliwości komentowania