Symulacje ewakuacji ludzi

Do celów modelowania warunków ewakuacji wykorzystujemy program Pathfinder. Wykonujemy symulacje komputerowe, na podstawie których prowadzimy analizę warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi podczas pożaru.

80

Brak możliwości komentowania