Dokumentacja dla zakładów ZZR i ZDR

Zajmujemy się opracowaniem dokumentów wymaganych ustawą Prawo ochrony środowiska dla zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym między innymi: zgłoszeń, programów zapobiegania awariom, raportów o bezpieczeństwie oraz wewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych.

 

Brak możliwości komentowania