Dokumentacja z zakresu ochrony ppoż.

Wykonujemy dokumentacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w tym m. in. ekspertyzy techniczne w zakresie stosowania rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych, scenariusze pożarowe, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, inne operaty przeciwpożarowe i opinie.

8

Brak możliwości komentowania