Symulacje CFD rozwoju pożaru

Narzędziem inżynierskim wspomagającym m. in. projektowanie instalacji wentylacji pożarowej oraz weryfikującym poprawność jej pracy jest stosowany w naszej firmie program Fire Dynamics Simulator (FDS) wykorzystujący komputerowe modele obliczeniowe numerycznej mechaniki płynów (CFD). Wykonujemy symulacje rozwoju pożaru obrazujące poziom bezpieczeństwa w Państwa obiekcie. Na podstawie wyników symulacji prowadzimy analizę warunków bezpieczeństwa. Po przeprowadzeniu symulacji sporządzamy raport zawierający szczegółowy opis modelu komputerowego i parametrów przyjętych systemów zabezpieczeń oraz analizę wyników. Nasza firma przygotuje dla Państwa materiał stanowiący uzupełnienie projektu lub ekspertyzy technicznej, wymagających uzgodnienia z organami Państwowej Straży Pożarnej.

Brak możliwości komentowania