Witamy na stronie naszej firmy!

Systemy wentylacji pożarowej stanowią obecnie jedno z kluczowych rozwiązań inżynierskich, warunkujących bezpieczeństwo ludzi w budynku. Pożary obiektów użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego są w dzisiejszych czasach zjawiskiem niemalże powszechnym. Zastosowanie skutecznej instalacji zabezpieczenia przed zadymieniem stwarza nie tylko warunki umożliwiające sprawną i bezpieczną ewakuację, ale może również w znaczny sposób ograniczyć straty materialne powstałe na skutek  pożaru. W takiej sytuacji dokładne sprawdzenie czy dana instalacja będzie funkcjonować prawidłowo stanowi niemały problem.

Do tego celu nasz zespół przygotował ofertę polegającą na weryfikacji systemów zabezpieczenia przed zadymieniem zastosowanych w Państwa obiekcie za pomocą symulacji komputerowych CFD (Computational Fluid Dynamics) rozwoju pożaru i ewakuacji ludzi, w tym opracowaniu szczegółowej dokumentacji inżynierskiej, stanowiącej często uzupełnienie projektu lub ekspertyzy technicznej, wymagających uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. lub z organami Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo prowadzimy także analizy skuteczności innych rozwiązań techniczno – budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe oraz warunki panujące w budynku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.