Witamy na stronie naszej firmy!

Systemy wentylacji pożarowej stanowią obecnie jedno z kluczowych rozwiązań inżynierskich, warunkujących bezpieczeństwo użytkowników budynków. Pożary obiektów użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego są w dzisiejszych czasach zjawiskiem niemalże powszechnym. Zastosowanie skutecznej instalacji zabezpieczenia przed zadymieniem stwarza nie tylko warunki umożliwiające sprawną i bezpieczną ewakuację, ale może również w znaczny sposób ograniczyć straty materialne powstałe na skutek  pożaru. W takiej sytuacji dokładne sprawdzenie czy dana instalacja będzie funkcjonować prawidłowo stanowi niemały problem.

Do tego celu nasz zespół przygotował dla Państwa ofertę polegającą na: opracowaniu koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem obiektu, przeprowadzeniu symulacji komputerowych CFD (Computational Fluid Dynamics) weryfikujących skuteczność przyjętej koncepcji oraz sporządzeniu raportu zawierającego szczegółowy opis modelu, parametry przyjętych systemów zabezpieczeń oraz analizę wyników symulacji. Dodatkowo prowadzimy także analizy skuteczności pozostałych rozwiązań techniczno – budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe oraz warunki panujące w budynku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.