Oferta

W ramach naszej oferty świadczymy usługi z zakresu działalności rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym: uzgodnienia projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno – budowlanych, projektów technicznych i projektów urządzeń przeciwpożarowych.

Sporządzamy ekspertyzy i inne opracowania techniczne z zakresu ochrony ppoż.

Wykonujemy symulacje CFD rozwoju pożaru i ewakuacji, weryfikujące skuteczność stosowanych w Państwa obiekcie systemów zabezpieczenia przed zadymieniem lub innych rozwiązań techniczno – budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

Zakres wykonywanego przez nas opracowania uzależniony jest od Państwa potrzeb. Swoje narzędzia wykorzystujemy do oceny skuteczności projektowanych lub istniejących systemów, instalacji, rozwiązań techniczno – budowlanych, zastosowanych w obiekcie.

Wykonujemy projekty dla budynków użyteczności publicznej (m.in. budynków biurowych, galerii i centrów handlowych, szkół i uczelni, obiektów sportowych, lotnisk, muzeów, dworców), zamieszkania zbiorowego (m.in. hoteli, pensjonatów, akademików), szpitali, garaży podziemnych oraz budynków produkcyjno – magazynowych.

Opracowujemy dokumenty dla zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wymagane ustawą Prawo ochrony środowiska.

 Prosimy o kontakt w celu konsultacji możliwości zastosowania naszych narzędzi dla Państwa potrzeb.

Brak możliwości komentowania