Usługi rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Realizujemy usługi z zakresu działalności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym m. in.: uzgodnienia projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno – budowlanych, projektów technicznych i projektów urządzeń przeciwpożarowych. Sporządzamy ekspertyzy i inne opracowania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Brak możliwości komentowania